Welcome, guest | Sign In | My Account | Store | Cart

Notice! PyPM is being replaced with the ActiveState Platform, which enhances PyPM’s build and deploy capabilities. Create your free Platform account to download ActivePython or customize Python with the packages you require and get automatic updates.

Download
ActivePython
INSTALL>
pypm install scriptcraft

How to install scriptcraft

  1. Download and install ActivePython
  2. Open Command Prompt
  3. Type pypm install scriptcraft
 Python 2.7Python 3.2Python 3.3
Windows (32-bit)
0.1.27 Available View build log
Windows (64-bit)
0.1.27 Available View build log
Mac OS X (10.5+)
0.1.27 Available View build log
Linux (32-bit)
0.1.27 Available View build log
Linux (64-bit)
0.1.27 Available View build log
 
License
GPLv3
Dependencies
Lastest release
version 0.1.27 on May 23rd, 2012

Co to jest Scriptcraft?

Scriptcraft jest grą polegającą na zaprogramowaniu własnych jednostek (bazy, zbieraczy minerałów i czołgów) tak, aby pokonać innych graczy. Internetowy wieloosobowy (MMORTS!) pierwowzór dostępny jest pod adresem http://informatyka.wroc.pl/scriptcraft, natomiast ten projekt jest jego klonem, dzięki któremu można uruchomić Scriptcraft'a na własnym komputerze. W ten sposób można szybko przetestować programy swoich jednostek, zanim zmierzą się one z prawdziwymi graczami w internetowej wersji Scriptcraft'a!

Możliwości

W chwili obecnej Scriptcraft jest we wczesnym stadium rozwoju, dlatego udostępnia on najbardziej podstawowe funkcje i możliwości.

  • Dostępna jest jedna mapa o rozmiarze 64x64.
  • Gry można zapisywać i wczytywać.
  • Programy można pisać w następujących językach: python, c++; ponadto istnieje tzw. star-program, który wykonuje polecenia wysyłane przez inną jednostkę. Programy nie są uruchamiane w wyizolowanym środowisku ani nie są killowane w przypadku zbyt długiego czasu działania.
  • Można wysyłać zapytania systemowe (zobacz dokumentację gry) oraz wiadomości między jednostkami.
  • Wszystkie polecenia wydawane jednostkom przez Twoje programy są interpretowane tak samo jak w wersji internetowej z wyjątkiem polecenia PROGRAM, które w chwili obecnej nie jest zaimplementowane. W zamian za to nowo produkowane jednostki otrzymują taki sam program jaki ma baza.

Scriptcraft działa pod Pythonem 2.6 i 2.7 pod Linuxem. Planowana jest obsługa także systemu Windows.

Screenshot

Screenshot not available.

Instalacja

Scriptcraft można zainstalować na dwa sposoby. Prostszy sposób polega na wpisaniu w bashu:

sudo pip install scriptcraft

Drugim sposobem jest pobranie źródeł z pypi lub z githuba. Po ściągnięciu i rozpakowaniu paczki należy wpisać w bashu:

sudo python setup.py install

Uruchomienie

Aby uruchomić grę, w bashu należy wpisać:

scriptcraft

Po pojawieniu się okna gry należy utworzyć grę wybierając z menu Game opcję New game. Następnie należy dodać graczy (opcja Add player) wybierając dla każdego jego nazwę i kolor. Każdy gracz otrzymuje na starcie cztery zbieracze minerałów i bazę w okolicach złóż minerałów.

Mapę można przesuwać przytrzymując lewy przycisk myszy. Rolka myszy służy do powiększania i pomniejszania widoku. Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy służy do zaznaczania pól mapy. Po takim kliknięciu w konsoli pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonego pola i jednostki na tym polu, jeżeli taka istnieje.

Jednostkom można ustawiać (lub usuwać) programy (opcje Set program i Set star-program oraz Delete program). Po wybraniu opcji Set program należy wskazać plik zawierający kod źródłowy programu. Plik powininen mieć odpowiednie rozszerzenie (.py dla pythona, .cpp dla c++). Aby móc programować jednostki w języku C++, potrzebny jest kompilator g++.

W celu zasymulowania jednej tury gry, należy wybrać opcję One turn in game lub nacisnąć na klawiaturze literę t. Okno gry może być przez kilka chwil nieaktywne.

Aby zapoznać się ze sposobem, w jaki powinny działać programy, proszę zajrzeć do materiałów internetowej wersji Scriptcrafta: tutoriala i dokumentacji.

Subscribe to package updates

Last updated May 23rd, 2012

Download Stats

Last month:2

What does the lock icon mean?

Builds marked with a lock icon are only available via PyPM to users with a current ActivePython Business Edition subscription.

Need custom builds or support?

ActivePython Enterprise Edition guarantees priority access to technical support, indemnification, expert consulting and quality-assured language builds.

Plan on re-distributing ActivePython?

Get re-distribution rights and eliminate legal risks with ActivePython OEM Edition.